Ani instalací starých hodin po babičce nic nezkazíte, právě naopak. Obvodová stěna je omítnuta hliněnou omítkou a natřena vápnem. V levém dolním rohu můžeme vidět stylové porcelánové vypínače.

Hodiny