Zde si lze všimnout dokonalého napojení roubené a zděné stěny. Vchod a stylová lavička na zápraží j sou chráněny proti nepřízni počasí. Čistou podlahu je vždy vhodné umísťovat minimálně 15 cm nad terén, proto ten schůdek před vstupy do domu.

Zápraží