Spojovací krček

Ocelový spojovací krček umístěný v druhém patře všech tří objektů je obložen z interiéru i exteriéru dřevem.Prosklení je provedeno jako sklo s izolačním trojsklem, které je fixně přichycené na konstrukci krčku. Prostor spojovacího krčku bude v zimním období pouze temperován pomocí podlahových konvektorů.

Spojovací krček