Starý katr jako skulptura

Nově postavená terasa respektuje původní katr, který tvoří zajímavý technický prvek a je vlastně její součástí. Pod prosklenou podlahou se nachází starý náhon, kde bylo v minulosti dřevěné mlýnské kolo.

Starý katr jako skulptura