Dřevěná terasa

Dům byl díky zaměření terénu geodetem v projekční fázi osazen tak, aby nebyl velký výškový rozdíl mezi terénem a jeho podlahou v přízemí, proto je výšková úroveň terasy zvolena téměř ideálně bez zbytečných schodů.

Dřevěná terasa