Sedlová střecha

Sedlová střecha s vysokým sklonem do hor patří. Její dostatečné přesahy pak kryjí nejen fasádu domu ale i část modřínové terasy. Sněhové zábrany při tak velkém sklonu nemají velký význam. Sníh jednoduše sjede do dostatečné vzdálenosti od domu. K úplné dokonalosti chybí už jen zábradlí na terase, které je ve výrobě.

Sedlová střecha