Napojení dřevěné terasy na terén

Na fotce můžeme vidět napojení modřínové terasy na kamenné schody,které jsou provedeny z velkých vápencových bloků. Před použitím lomového kamene pro dlažbu,sokl, nebo opěrnou zídku je vždy vhodné si ověřit zkušenosti jiných stavebníků s daným materiálem. V tomto případě byl zvolen lomový kámen ze Slovenska, který není vhodný např. na pojezd vozidel protože je měkčí a při větším zatížení praská

Na fotce můžeme vidět napojení modřínové terasy na kamenné schody,které jsou provedeny z velkých vápencových bloků. Před použitím lomového kamene pro dlažbu,sokl, nebo opěrnou zídku je vždy vhodné si ověřit zkušenosti jiných stavebníků s daným materiálem. V tomto případě byl zvolen lomový kámen ze Slovenska, který není vhodný např. na pojezd vozidel protože je měkčí a při větším zatížení praská