Netradiční a výrazně levnější alternativou oproti klasickým oknům s rámy jsou okna bezrámová.
Jedná se o zasazení izolačního zasklení do obvodové stěny. Nevýhodou tohoto okna je, že ho prostě
neotevřete…

Okno bez rámu